Zimonitor

Ett system för att övervaka online backup. Hanterar både API mot servrar och parsning av mailade rapporter, samt ärendehantering och statistik.
Zimonitor Ahsay backup monitoring tool