Client center

Hantera alla kunder och dess projekt, pro-dukter, åtgärder, tidsuppskattning, tid-rapportering. Hantering av arbetsteam med management vyer.