CDT – Content Distribution Tool

Ett system för att hantera innehålls-distribution i stor skala. Uppdrag kan mailas in till olika projekt, arbeten tilldelas opera-törer som i ett styrt arbetsflöde för projektet får stöd att optimera, länka på rätt nyckelord och publicera innehåll i projektets kanaler manuellt eller via API till kanaler som tillhandahåller det.