BumbleBee

Ett system för att kontrollera hela flödet kring Zimonitor, från signup till driftsatt instans, CRM och övervakning i realtid av cloud och aktiveringsservrar.