Aksel

Ett webbaserat administrativt verktyg speci-alanpassat för arbetsmarknadspolitiska åt-gärder inom kommunal verksamhet. Hanterar personregister, ekonomi, bidrag, lön, finansiär, plats-bank, statistik, nyckeltal, beslut.