Portfolio

Ett urval av projekt och webbaserade system jag till största delen har utvecklat själv

Ett system för att övervaka online backup. Hanterar både API mot servrar och parsning av mailade rapporter, samt ärendehantering och statistik.
Zimonitor Ahsay backup monitoring tool

Ett system för att kontrollera hela flödet kring Zimonitor, från signup till driftsatt instans, CRM och övervakning i realtid av cloud och aktiveringsservrar.

Hantera alla kunder och dess projekt, pro-dukter, åtgärder, tidsuppskattning, tid-rapportering. Hantering av arbetsteam med management vyer.

Ett CRM för att hantera kontakten med siteägare samt automatiskt hålla koll på att länkar finns kvar, samt via SEOmoz API hämta nyckelvärden för siter.

En nyhets- och pressreleasesite för företag. Erbjuder företag ett pressrum för att publicera pressreleaser och andra nyheter.

Ett system för att hantera innehålls-distribution i stor skala. Uppdrag kan mailas in till olika projekt, arbeten tilldelas opera-törer som i ett styrt arbetsflöde för projektet får stöd att optimera, länka på rätt nyckelord och publicera innehåll i projektets kanaler manuellt eller via API till kanaler som tillhandahåller det.

Ett webbaserat administrativt verktyg speci-alanpassat för arbetsmarknadspolitiska åt-gärder inom kommunal verksamhet. Hanterar personregister, ekonomi, bidrag, lön, finansiär, plats-bank, statistik, nyckeltal, beslut.

Change detection är ett webbaserat system som presenterar ändringar från andra webbtjänster med priser och platser för en resebyrå som behöver upptäcka förändringar för att anpassa sina egna webbsidor.