ZimplicIT - IT-konsult i Täby

Ibland kan det enkla vara bättre. Den utrustning ni redan har med tillhörande program kan med enkelhet anpassas till att bli det stöd som verksamheten saknar. ZimplicIT utgår alltid från minimalt resursutnyttjande, många system är gratis och många befintliga system går att modifiera. Fungerar inte de billigaste lösningarna erbjuder ZimplicIT skräddarsydda lösningar för stationärt bruk, i nätverk eller på Internet. ZimplicIT är en IT-konsult i Täby.