description

Contact modules

Contact Form On Node
Kräver att avsändare är inloggad och fyller i mottagare och avsändare, vilket inte går att ändra. Kan styras per nodetyp och länk eller formulär i teaser eller fullview.

Advanced Contact
Inte så advanced,

Author Contact
Skapar ett block som sedan får styras via block-kontrollen
verkar vara ett och samma formulär

Contact Forms
Creates individual contact pages from contact form categories.
Men kan inte fylla på mer text innan eller kring formuläret.
praktiskt vid personkontakt.

Webform
Enables the creation of forms and questionnaires.